Filep Istvánné, Győri Klára (Szék, 1900–Szék, 1975)

mesemondó. 1950–60 között Nagy Olga 450 prózai alkotást gyűjtött tőle. Több mint negyven éven át az ő házuknál gyűlt össze az egyik széki fonó és táncház, melynek ő volt a háziasszonya. Repertoárja mintegy 100 élményelbeszélésből, valamint 20 szólás-magyarázatból, 10 állatmeséből, 20 novellameséből, 15 legendameséből, 280 pedig tréfás meséből (→ reális mese) állt. Meséinek írásban rögzített változatait a Román Tudományos Akadémia kolozsvári Néprajzi és Folklór Intézete őrzi. Élete végén elkészítette önéletírását, a széki paraszti élet színes és őszinte rajzát (Kiszáradt az én örömem zöld fája. Közzétette Nagy Olga, Bukarest, 1915), amely meséivel összevetve a paraszti írásbeliség és a szájhagyomány alkotáslélektani kapcsolataira vet fényt. – Irod. Nagy Olga: Lüdérc sógor (Erdélyi magyar népmesék, Bukarest, 1969); Faragó József: Storytellers with rich repertoirs (Acta Ethn., 1971); Nagy Olga: Parasztdekameron (Bp., 1977).