fiúsítás, kanosítás

az a királyi engedélytől függő formális eljárás, amely lehetővé tette, hogy a feudális jog szerint a fiágra korlátozott nemesi földbirtokot a fiág kihalása esetén az állam (az uralkodó) helyett a tulajdonos lánya vagy nővére örökölje. Kivételt képeztek a → kunok és a → székelyek, akik kiváltságos jogaik folytán minden felsőbb beavatkozás nélkül örökíthették földjeiket fiúgyermek hiányában leányaikra is. Az ilyen leányt fiúleányként emlegették. A fiúleánynak a földdel együtt családi és jogi kötelezettségeinek is eleget kellett tennie. – A telkes jobbágycsaládok földjei, javai fiúutód hiányában a földesúr tulajdonába kerültek vissza. Gyakorlatilag a jobbágycsaládok is igyekeztek a leányutódok öröklését kiharcolni, ami a földesúr belátásától, ill. a jobbágyi szolgáltatások elvégzésének az öröklő leány által is biztosított voltától függött. – Irod. Bónis György: Magyar jog, székely jog (Kolozsvár, 1942).