fodor

a régies, → mellé varrott ujjú ingek húzott, felálló vagy lehajtott gallérja. Anyaga gyolcs vagy csipke. – A → bevarrott ujjú ingekhez külön készül, s egy vagy két sorban kötik, gombolják össze a nyakon; egyes példányait hozzá is varrják az inghez. A Kalocsa vidéki ingek adják a legjobb példát, bár sokfelé ismerik. – Irod. Kovách Aladár: A tolnamegyei Sárköz népviselete (Népr. Ért., 1907); Papp László: A kecskeméti viselet múltja (Népr. Ért., 1930); Kiss Géza: Az ormánysági népviselet (Ethn., 1931); Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI–XVIII. században (Ethn., 1938); Nyárády Mihály: Az ajaki népviselet (Szabolcs vármegye vázlatos tárgyi néprajza, Nyiregyháza, 1939).