foglaló, felpénz (lat. arrha)

a szerződés megkötése jeléül adott érték (pénz vagy egyéb), melyet a szerződés telesítésekor visszaadnak, de be is számítható. Ha a szerződés nem valósul meg, az abban vétkes fél az adott foglalót elveszti, és ha ő kapta, azt kétszeresen kell visszatérítenie. Polgári kori cselédtörvényünk (1876: XIII. törvény) szerint annak bizonyítékául szolgált, hogy a cselédszerződést megkötötték, és a kialkudott bérbe be kellett tudni. A nép életében a foglalóval kapcsolatban sokféle szokás alakult ki a nagyságára, a felelősség formáira stb. nézve; a folklórban ugyancsak szerepet játszik. (→ még: bánatpénz, → jegyajándék)