Folklór Archívum

az MTA Néprajzi Kutató Csoportja kiadásában megjelenő, rotaprint technikával készült időszakos kiadvány (1973–). Elsősorban népköltészeti szövegeket, folklórgyűjtéseket közöl. Szerk. Hoppál Mihály.