főbíró, békéltető bíró, első bíró, közbíró, öregbíró

városokban és nagyobb községekben a → bíró elnevezése. A → magisztrátus élén állott 1848-ig.