földnélküli, nincstelen

a jobbágyfelszabadítás után a → zsellérek utóda. Földje, állatai, munkaeszközei nem voltak, de életformája és ismeretei folytán parasztnak számított. Bérmunkából élő → cseléd, → summás, → bérlő stb. Törekvése nem a parasztságból való kiválás, hanem a paraszti életformán belül egy magasabb rétegbe való feljutás felé irányult. – Irod. Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom (Bp., 1941).