Füzes Endre (Döbrököz, 1932–)

etnográfus, minisztériumi főelőadó, a néprajztudomány kandidátusa (1975). Tanulmányait a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán végezte (néprajz szak, 1956). A Pécsi Janus Pannonius Múz. munkatársa (1953–63), a Művelődésügyi Minisztériumban működik (1964–). A népi építészet, pásztorművészet témakörével foglalkozó cikkei az Ethnographia c. szakfolyóiratban és múzeumi évkönyvekben jelennek meg.