gazdaváros

Györffy István által ajánlott kifejezés az alföldi parasztváros megnevezésére. Indoklása szerint a paraszt szó elsősorban úrbéres jobbágyot jelent. Ilyen réteg viszont az újkorban nem volt a jelzett városokban. A török korban nagy tekintélyt szerzett itteni állattartó-földműves réteg inkább gazdának nevezhető, és az általa lakott város típusa gazdavárosnak. A gazdaváros Györffy által megemlített sajátosságai: terjedelmes (30–90 ezer holdas) határ; fejlett tanyarendszer; a nagybirtok hiánya; nagy belterület; egykori szálláskertesség; falusias utcák és nagy lélekszám. – Irod. Györffy István: Az alföldi kertes városok. Hajdúszoboszló települése (Népr. Ért., 1926).