falusi

1. falun élő, faluban lakó ember. A mai városi köznyelv a falusi kifejezést gyakran használja a ’paraszt’ szó szinonimájaként. Hangsúlyozásától függően lehet lekicsinylő értelmű is. A tanyaitól azonban a falusi ember előbb áll a köztudatban. – 2. Olyan vidékeken, ahol többféle településforma él egymás mellett, és az egyes településformákban élők között népi, vallási és kulturális különbségek vannak, előfordul, hogy a falusi szó a falvakban lakók állandó megkülönböztető nevévé válik. Így pl. Kalocsa környékén a kalocsai szállások népe falusiaknak nevezi a Duna melléki falvak: Ordas, Géderlak, Szentbenedek, Uszod, Foktő más népi kultúrájú lakosait. Erdélyből más nemzetiségű helységek lakóinak megnevezésére ismerjük a falusi kifejezést. Az egykori városi jogú, de faluvá süllyedt települések (pl. Kraszna, Szék) lakói falusinak nevezik a környező kisközségek népét. – Irod. Gunda Béla: Telekformák, települések és a gazdálkodás kapcsolata a Lápos felső völgyében (Földr. Közl., 1941); Bárth János: A pota néprajzi csoport (Ethn., 1973).