falusias építési övezet

az alföldi → mezővárosoknak a városmagot és félagrárövet körülvevő nagy kiterjedésű külső burka. Lakói mezőgazdasági foglalkozásúak, akiknek házai → falusias jellegűek A falusias építési övezet telkein belül, ha eredetileg halmazos településű volt a város, a házak gyakran az utcavonalhoz viszonyítva szabálytalan összevisszaságban állnak, és az utca vonalát esetleg el sem érik. Teleklábas rend esetén viszont a lakóház egyik hosszanti oldala a telekhatárhoz simul, keskeny egy- vagy kétablakos vége pedig az utcára néz. Az utca vonulatát tehát házoromzatok és kerítések váltakozó sora szegélyezi. Ebben az övezetben üzletek csak szétszórtan vannak, ezek is nagyrészt vegyeskereskedések, amelyek az őstermelők mindennapi szükségleteit elégítik ki. A fogalmat Mendöl Tibor használta először ilyen értelemben. – Irod. Mendől Tibor: Az alföldi városok morfológiája (Debrecen, 1936).