golyva

a → népi gyógyászat betegségelnevezése a pajzsmirigy daganatszerű megnagyobbodására (strúma). Egyéb elnevezései: gelka, gelyva, gelva, géva, gilva, gusa. – A régi orvosi nyelvben a lovak mirigykórját (adenitis aequorum – csomózás vagy golyvadaganat) is így hívták, valószínűleg abból a tapasztalatból kiindulva, hogy a nyakon a betegség alkalmával golyószerű kidudorodás jelenik meg. (Erdélyben román hatásra a gusa elnevezés használatos – román: ’csomó a nyakon’; a moldvai csángóknál kizárólag gelka). – A néphit szerint szüléskor keletkezik, vagy a víztől lehet kapni. Legelterjedtebb gyógymódjai: a beteg háta mögött álló személy kendővel a nyakat fölfelé „húzogatja”. A → gyógyító a két középső (nevetlen) ujjával húzogatja és közben „visszafelé számláló” → ráolvasást mond, vagy egy halott kezével háromszor megérintik, abban a hitben, hogy a halott magával viszi a daganatot. Egy pénzdarabbal megnyomkodták, körülkerítették. A pénzt eldobták a keresztútnál. Aki felvette, arra ragadt a betegség (→ rontás másra hárítása). Gyógyították még meleg borogatással is. – Irod. Szabó T. Attila: Golyva elleni orvosság a XVI. században (Magy. Nyelv, 1939).