fancsali feszület

a „fancsali pofa” kifejezéshez fűzött mesés magyarázat, → falucsúfoló. Fancsal községben (volt Abaúj-Torna m., ma Csehszlovákia) összeverték az útszéli keresztet, kiszúrták a szemét stb., amiért megengedte, hogy a határt elverje a jég (AaTh 1324A*, BN 1346*). 19. sz.-i szólásgyűjteményeink „Szomorú, mint a fancsali feszület” szóláshasonlat egyik magyarázataként közlik. (Vö. „Faszósz [szorulsz], mint az egri szent”: Esőt kértek, nem adott, megverték a szent szobrát). Egyéb magyarázatok: Krisztus azért búslakodik, mert a) a keresztvivők a mezőn felejtették, s az eső lemosta róla a festéket, b) a mellette levő latornak két ballábat csináltak stb. A rátótiáda elsősorban a magyar nyelvterület északi részén, a palócoknál ismert. Idegen változatát nem ismerjük. (→ még: szólásmagyarázó mese). – Irod. Szendrey Zsigmond: Falucsúfolóink (Ethn., 1927); Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (I–II., Pécs, 1957); Kovács Ágnes: A rátótiádák típusmutatója (MNKF 3. Bp., 1966).