hajlika, hajlikázás

a D-nyírségi (Érpatak, Geszteréd) – olykor aszimmetrikus ritmusú – böjti, párválasztó jellegű leánykörtáncok egyik dalszövegéből (Hajlik a meggyfa...) elvont táncnév. (→ még: karikázó) – Irod. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).