kardtánc

A karddal járt szóló-, páros vagy csoportos rögtönzött férfitánc hajdani mo.-i divatjára 16–17. sz.-i történeti emlékek utalnak (→ hajdútánc); maradványait napjainkig a párbajszerű mozzanatokat is tartalmazó pásztortáncok őrizték meg (→ botoló, → kanásztánc). E táncok közeli rokonai a K-európai, balkáni és kisázsiai (délszláv, albán, török, ukrán, kaukázusi) népek körében élő kardtáncok. A nyugati eredetű, kötött szerkezetű ún. lánckardtánc-típus Felső-Mo.-on és Erdélyben is céhes táncként tűnik fel, amelynek átalakult maradványa az erdőbényei → bodnártánc. (→ még: fegyvertánc) – Irod. Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Wolfram, R.: Schwerttanz und Männerbund (I–III., Kassel, 1936–37).

Kardtánc (Martin Engelbrecht rézmetszetsorozatából, 1743–1750)

Kardtánc (Martin Engelbrecht rézmetszetsorozatából, 1743–1750)