légelyhordó

rövid, pipaszárhoz hasonlóan görbe, horgas bot vizesedények szállítására. Kampós végére akasztják a korsót, → légelyt, majd a vállukra fektetik a botot, ügyelve arra, hogy a vízzel teli edény hátukra támaszkodjék. A bot elülső végét menet közben is fogják. Ezt a speciális teherhordó eszközt csak az erdélyi magyarság használta az utóbbi évszázadban. A nyelvterület más részein csak szórványos, alkalmi előfordulásaival találkozunk (Gömör, Somogy). Neve az edény nevétől függően légelyhordó vagy budullóhordó. – Irod. Sándor Gábor: A kolozsvári Hóstát emberi erővel végzett teherhordási módjai és eszközei (Kolozsvár, 1942); Paládi-Kovács Attila: Néhány megjegyzés a magyar parasztság teherhordó eszközeiről (Ethn., 1973).

Légelyhordó: 1. Horogfa (Torockószentgyörgy, v. Torda-Aranyos m.), 2. légelyhordó fa (Györgyfalva, v. Kolozs m.)

Légelyhordó: 1. Horogfa (Torockószentgyörgy, v. Torda-Aranyos m.), 2. légelyhordó fa (Györgyfalva, v. Kolozs m.)