lejtő, lejtős

a → népies műtáncok jellegzetes motívuma, amelynek folklorizált változatai a paraszttáncokban is előfordulnak. A lejtő motívum egyik első rögzítését Kilányi Lajos végezte el Szőllősy-Szabó Lajos körtáncának leírásakor (1845). – Irod. Róka Pál: A táncművészet tankönyve (Bp., 1900); Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924).

Lejtő táncírása

Lejtő táncírása