leköszönés

a páros tánc befejezése után következik, amelynek formáját a hagyományos → táncillem szabályozta. Rendszerint a legény megszorította a lányt, sokszor olyan erősen, hogy még egy kissé meg is emelte. A leány megköszönte a táncot, a legény pedig egészségére kívánta. Ezután a leány visszament a lányok csoportjához. – Irod. Faragó József: A tánc a mezőségi Pusztakamaráson (Erdélyi Múz., Kolozsvár, 1946); Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958).