levirátus

az a társadalmilag előírt vagy javasolt szokás, hogy az → özvegyasszony az elhunyt férj fiútestvéréhez vagy közeli férfirokonához menjen feleségül. Ez a szokás a magyar paraszttársadalomban általánosan ismert volt, a meghalt férj családja az özvegy új, testvérrel vagy közeli rokonnal megkötendő házasságát elsősorban akkor szorgalmazta, ha az özvegynek fiú gyermekei voltak vagy vagyonos volt. A család, az özvegy és a gyermekek munkaerejét, ill. javait akarta ezzel a házassággal továbbra is biztosítani. (→ még: házasság, → sororatus) – Irod. Fél Edit: A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson (Érsekújvár, 1944).