kasza

1. hosszú nyélre erősített vágóeszköz, melyet → aratásnál és szénamunkánál használnak. A kasza a parasztgazdaságok legmegbecsültebb szerszáma, a kaszálás a legfontosabb paraszti munkák közé tartozik. Elsajátítása fiatal embereknél a felnőtté válás, a felnőtt munkásként való számbavétel feltétele. A jó kaszásnak tekintélye van a paraszti társadalomban. A kasza ismerete, vásárlása (minőség, forma, nagyság), beállítása (a penge nyélre szerelése), állagának megóvása és az élesítés tudománya szintén a kaszálás mesterségéhez tartozik. A jó kaszát tulajdonosa szereti, és személyes tárgyként féltve gondozza. Ha elvásik, rendszerint nem dobják el, hanem darabjaiból, elsősorban a hegyéből különböző késeket, vágószerszámokat készítenek (pl. fattyazó kés, kukoricaszár-vágó, nádvágó, aszatoló, szárűnyeső, dohányvágó, disznóölőkés stb.). – Napjainkban az európai paraszti gazdaságokban használt hosszú nyelű kasza őse, a rövid kasza kialakulásának technikai feltételét a vas felhasználásának feltalálása alkotta. Hozzájárult az a klimatikus változás is, amely a bronzkor végén Európa időjárását hidegebbé, teleit zordabbá változtatta. Az állatállomány téli eltartását istállózással és gyűjtött takarmánnyal kellett megoldani. A rendszeres fűvágásra az aratásra használt → sarlónál intenzívebb eszközre volt szükség. A régészeti leletek azt tanúsítják, hogy ahol a horgas sarló megvolt, ott bárhol kialakulhatott belőle a rövid kasza. Megjelenése mégis szorosan kapcsolódik a keltákhoz, és az általuk lakott területen a vaskorban mindenütt elterjedt (Franciao., Svájc, D- és Közép-Németo., Ausztria, Cseho., Kárpát-medence). Mo.-on is több korabeli lelet bizonyítja meglétét. A horgas sarló pengéje idővel kiegyenesedett, meghosszabbodott, hosszabb nyelet kapott, ami kezelője nagyobb lendületével és erőkifejtésével nagyobb teljesítményt tett lehetővé. Ugyanekkor kialakult a speciálisan aratásra használt, hátratört nyakú ún. ívsarló, a későbbi aratósarló közvetlen őse, a rövid kasza pedig a fűvágás szerszáma lett. A rövid kaszával használója jobbra és balra vág, közben a feje fölött átfordítja az ellenkező oldalra. A kaszanyak egy síkban van a lapjával, amely a nyéllel tompaszöget zár be. A rövid kasza nem a talajjal párhuzamosan vág, hanem ferde síkban. A két irányban történő vágás miatt a kaszálás egyenetlen marad, nehezíti a fű összegyűjtését, és csökkenti a szénahozamot. A rövid kasza a 20. sz.-ra csak az európai kontinens peremvidékein (Skandinávia, Baltikum, Oroszo.) maradt meg eredeti funkciójában elsősorban a gödrös, bokros, sziklás terep fűvágó szerszámaként, esetenként aratóeszközként. Másutt mindenütt elfoglalta a helyét a római kortól fokozatosan terjedő hosszú nyelű kasza, mely jóval nagyobb teljesítményű. Nyele és pengéje meghosszabbodott, a penge és a nyak hegyesszöget zárnak be, ami új vágástechnikát tett lehetővé. Míg a rövid kaszával végzett fűvágás nem jelenthetett rendszeres rétgazdálkodást, a két kézzel tartott, hosszú nyelű kasza a föld közelében majdnem teljesen párhuzamosan és egyenletesen vágta a füvet. Használata már bizonyos rétgazdálkodást, a füves terület tisztítását és gondozását igényelte. Európai elterjedése összefügg a takarmányozó-istállózó állattartás térhódításával és a középkor végi (14–15. sz.) aratótechnikai forradalommal, ami a hosszú nyelű kaszát aratószerszámmá tette (→ eszközváltás). A magyarok a honfoglalás előtt, valószínűleg a későbbi D-ukrajnai síkságon vándorolva ismerkedtek meg a rövid kaszával, amelyet feltehetően a Fekete-tenger partvidékének görög és római kolóniái közvetítettek a terület népeinek. Hazánkban a régészeti leletek a középkor végéig tanúsítják használatát. Nyelvi adatok is szólnak a kétfelé vágó, ún. sallai vagy szalai, ill. boszniai kaszáról. A 16–17. sz.-ban azonban teljesen háttérbe szorította a hosszú nyelű kasza, és a múlt században már csak kuriózumként, mint flandriai kaszát ismerte a gazdasági szakirodalom. Bár a köztudatból kihullott, mégsem tűnt el nyomtalanul. Némileg módosult formában, más vágóeszközök hagyományát is magába olvasztva új funkcióban (→ nádvágó, szárvágó, kendervágó stb.) napjainkig szórványosan fennmaradt. – A hosszú nyelű kaszával és a hozzá kapcsolódó termelékenyebb rétgazdálkodással a magyarság szintén a szlávok közvetítésével ismerkedett meg, de annak használata már a római provinciákban (Pannonia) ismert volt. Szélesebb körű elterjedése párhuzamosan haladt a mo.-i mezőgazdaság intenzívvé válásával. A 15–16. sz.-ban, amikor Mo.-on a D-alföldi területeken megindult a kaszás aratás, a hosszú nyelű kasza már bizonyosan általánosan ismert volt a Kárpát-medencében, és használata némely vidéken kizárólagossá válhatott. A korábbi századokban a hatalmaskodások és kártételek gyakran alkalmazott eszköze volt, csak ekkor használták gabona levágására. – A kaszakészítés mestersége a kovácsiparhoz tartozott, és viszonylag későn önállósodott (→ kaszagyártás). – A kaszanyelet erdős vidékek fafaragó falvaiban háziiparban készítették, és távoli tájakra vitték eladni vásározók, vándorárusok útján. Falusi bognárok is foglalkoztak előállításával. – A 19–20. sz.-i paraszti gazdálkodásában a magyar nyelvterületen a kaszák közt minimálisra csökkentek a formai különbségek. Leginkább a mankók (kocs, kacs) számában (1 vagy 2) és a nyél hosszúságában maradtak kisebb eltérések. A kasza részeinek elnevezése nem mutat jelentős szóföldrajzi differenciáltságot. A kasza járuléka az aratásnál használt → takaró (csapó) és a karbantartásra szolgáló kaszakalapács meg üllő (→ kaszakalapálás), valamint a fenőkövet (→ kaszakő) tartó → tokmány. – Irod. Kiss Lajos: A kasza a hódmezővásárhelyi ember kezén (Népr. Ért., 1926); Steensberg, Axel: Ancient Harvesting Implements (Křbenhavn, 1943); Latinák István: A szentgotthárdi kaszagyár (Technikatört. Szle, 1963); Takács Lajos: A magyarországi rövidkaszák történetéhez (Ethn., 1970). – 2.mérőkasza

Kétmankós kasza (Hegyszentmárton, Baranya m.)

Kétmankós kasza (Hegyszentmárton, Baranya m.)

„Szénametsző” kasza (Zamárdi, Somogy m.)

„Szénametsző” kasza (Zamárdi, Somogy m.)

Aratáshoz előkészített (felszerelt) gereblyés kasza (Magyarlak, Vas m.)

Aratáshoz előkészített (felszerelt) gereblyés kasza (Magyarlak, Vas m.)

Takaróval felszerelt kasza (Nyírcsászári, Szabolcs-Szatmár m.)

Takaróval felszerelt kasza (Nyírcsászári, Szabolcs-Szatmár m.)

Villás kasza (Becsvölgye-Barabásszeg, Zala m.)

Villás kasza (Becsvölgye-Barabásszeg, Zala m.)

Egymankós kasza

Egymankós kasza

Takaróval felszerelt kasza (Vászoly, Veszprém m.)

Takaróval felszerelt kasza (Vászoly, Veszprém m.)

Villával felszerelt kasza (Magyarlak, Vas m.)

Villával felszerelt kasza (Magyarlak, Vas m.)

Gereblyés, takaróval felszerelt kasza (Sóvárad, v. Maros-Torda m.)

Gereblyés, takaróval felszerelt kasza (Sóvárad, v. Maros-Torda m.)

Takaróval felszerelt kasza (Szakcs, Tolna m.)

Takaróval felszerelt kasza (Szakcs, Tolna m.)

Kasza megtörlése fűvel fenés előtt (Kardoskút, Békés m.)

Kasza megtörlése fűvel fenés előtt (Kardoskút, Békés m.)

Sarjúkaszálás (Debrecen-Csere, 1931)

Sarjúkaszálás (Debrecen-Csere, 1931)

Aratók kaszával (Drégelypalánk, Nógrád m.)

Aratók kaszával (Drégelypalánk, Nógrád m.)