Mészöly Gedeon (Tabajd, 1880–Bp., 1960)

nyelvész, műfordító, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1921–49), a nyelvészeti tudományok doktora (1952). A Nép és Nyelv c. folyóirat szerk.-je. Élénk érdeklődésű, sokoldalú egyéniség volt. Mint nyelvtudós és mint szerkesztő figyelemmel kísérte a néprajzkutatás eredményeit. Maga is számos néprajzi értékű cikket és tanulmányt tett közzé. Publikálta Nemesnépi Zakáll György őrségi kéziratát, Kresznerics Ferenc kéziratának népköltészeti adalékait vizsgálta, és vitát keltő cikkeket írt az ugor kori magyarság lovas voltának kérdéséről. – Irod. Péter László: M. G. munkássága (Nyelv és Irod., Szeged, 1955).