misling

sűrűn vetett kukorica, amelyet takarmánynak zölden levágnak. Gyakran bükkönnyel, zabbal együtt vetik, s ebben tér el a csalamádétól (→ kukorica). A 19. sz. közepén honosodott meg a Tiszántúl középső részein, neve gyakran: tengeri misling. Nyári takarmány, téli felhasználására vermeléssel, → zsombolyázással tartósítják. – A misling neve bajor-osztrák átvétel, s az átadó nyelvben ’kevert vetésű gabona,’ ’zabosbükköny’ jelentése van. – Irod. Balassa Iván: A magyar kukorica (Bp., 1960).