motívum-index

a folklór → motívumok katalógusszerű jegyzéke, tartalmi-tematikai csoportosítás szerint számsorrendben adott felsorolása. A finn földrajzi-történeti iskola folklorisztikai elmélete vetette fel a motívum-index elkészítésének szükségességét. Az 1930-as évek elején készült az első nemzetközi motívum-index (Stith Thompson irányításával), majd ezt több nemzeti motívum-index követte. Elkészült az izlandi, a héber, japán, indiai, óír motívum-index, az olasz reneszánsz novella, a spanyol románcok és más műfajok motívumainak jegyzéke. Újabban több más motívum-index tervét jelentették be. Bizonyos fokig ezek anyagát is felhasználva az 1950-es évek közepén új, bővített kiadásban jelent meg a nemzetközi motívum-index, amely azonban még mindig igen messze áll a teljességtől. – A motívumkutatás egyik fontos segédeszköze a motívum-index, amely párhuzamba állítható az irodalomtudományi motívumtörténeti és tárgytörténeti (Stoffgeschichte) kézikönyvek célkitűzésével és anyagával. Kár, hogy a szorosabb értelemben vett folklorisztikai motívum-indexek nem mindig hivatkoznak a hivatásos irodalmi motívumjegyzékekre, kézikönyvekre. A zenei és képzőművészeti témajegyzékeknek nincs megfelelője a folklorisztikában, és a motívum-indexek sem hivatkoznak anyagukra. Több ízben is tervbe vették magyar motívum-index elkészítését, erre azonban egyelőre nem kerül sor. (→ még: népmese-katalógus, → típus) – Irod. Thompson, St.: Egy típus- és motívum-jegyzék célja és jelentősége (Ethn., 1944); Thompson, St.: Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest Books and Local Legends (Copenhagen, 1955–58); Frenzel, Elisabeth: Stoff-, Motiv- und Symbolforschung (Stuttgart, 1966).