mozgalmi dal

a történeti-politikai dal válfaja, amelyet időszerű közcél elérésére valamely több-kevesebb szervezettségű nemzeti-népi vagy osztálykeretek között folyó politikai mozgalom szellemi fegyverül használ fel. – 1. a kuruc, az 1848-as szabadságharc, továbbá a 18–19. század fordulójának nemzeti mozgalmi dalát inkább a → történeti énekek vagy → politikai dalok között tartjuk számon. – 2. az újkori mozgalmi dalok közvetlen és határozott társadalmi vonatkozásuk miatt önálló csoportot alkotnak. A társadalmi (osztály-) harc megjelenése arra vall, hogy a személyiség már a politikában is jelentkezik. A kutatás részben elhanyagolta, részben túlbecsülte, az elnevezések sem véglegesek még (demokratikus, pártos, ellenálló vagy tiltakozó, ill. forradalmi dal), mindenesetre két fő csoportjuk aránylag jól elkülöníthető: a mezei munkások és szegényparasztok → agrármozgalmi dalai és az ipari dolgozók → munkásmozgalmi dalai; mindkét csoportban vannak bérmozgalmi → sztrájkdalok, amelyek részben közösek, részben el is térhetnek egymástól. A → kortesdalok csak bizonyos szempontból tartozhatnak a mozgalmi dalok közé; nálunk a → katonadalon belül nem jelentkezik a mozgalmi dal.