művészjegy

a művész (alkotó mester) kezdőbetűinek jelzése (monogram) s mindazon rövidítések vagy jelek, amelyeket szobrászok, festők, rézmetszők, grafikusok stb. használnak az alkotásaikhoz fűződő művészi érdek és személyi jog jelzésére. Kezdeti nyomai már a középkorban feltalálhatók; a népi művészek, alkotók faragványaikon, textíliákon stb. rendszerint ma is monogramot alkalmaznak. (→ még: mesterjegy)