képviselőtestület

1848-tól 1949-ig a rendezett tanácsú (1935 óta megyei) városokban, a nagy- és kisközségekben a város és falu lakóinak képviseleti és önkormányzati szerve. Tagjai megbízatásaikat közvetlen vagy közvetett választás és vagyoni census alapján nyerték. A választásra jogosultak körét törvény szabályozta, tagjainak fele a → virilistákból, a község legfőbb adófizetői közül került ki. A képviselőtestület elnöke a polgármester vagy főbíró, határozatait az → elöljáróság hajtotta végre. Hatáskörét a törvény (1871: XVIII.; 1886: XXII.; 1928: XXX. tc.-ek) és a helyhatósági szabályrendeletek állapították meg.