kérkedő

daltípus, amelyben az énekes gátlástalanul dicséri magamagát, fitogtatja erejét, gazdagságát, szép kedvesét stb. Pl.:

Nem is kocsi, ki nem láncos,
Nem is legény, ki nem táncos,
Táncos vagyok, nem tagadom,
Szeret is a kisangyalom.
Az én kisangyalom szeme,
Többet ér mint Somogy megye,
Somogy megye az uréké,
De a babám csak magamé.
(Berze Nagy János, I. 114. sz.)

Sokféle kérkedő van a különböző foglalkozási ágak dalai között. Megtaláljuk a katonadaloknál:

Huszár vagyok, nem bakkancsos katona
Rám illik a sárga zsinóros ruha... stb.

és folytathatnánk a sort pásztor-, betyár-, diák-, iparos- stb. dalok kérkedőivel:

Bíró fia vagyok
Senkitől nem tartok,
Lovam a papné,
Nyergem a mesterné,
Hozz bort csaplárosné!
(Balaton-mellék)

A kérkedő sok esetben más daltípussal együtt, kontaminált szövegben jelenik meg. – Irod. Küllős Imola: Kísérlet a magyar népköltészet szerelmi dalainak tipologizálására (Népi Kultúra – Népi Társadalom, Bp., 1970).