Kertész Manó (Orosztony, 1881–Bp., 1942)

nyelvész, tanár. Finnugor mondattannal, nyelvjárási kérdésekkel és a magyar szókincs történetének a kutatásával foglalkozott. Néprajzi szempontból szólástanulmányai értékesek. – F.m. Szokásmondások (Bp., 1922); Szállok az Úrnak (Bp., 1933). – Irod. Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok (Bp., 1962).