kétlépéses csárdás

a → verbunk és a lassú → csárdás egyik általánosan elterjedt motívuma. A motívumtípus a bokázóval, kopogóval, előre- és hátravágóval kombinált, félfordulással vagy folyamatos forgással járt változatai, aszimmetrikus formái a korábbi történeti rétegben gyökerező vonásait őrzik, ezzel szemben az egyszerűsödött, szimmetrikus kétlépéses csárdás újabb keletű. Elterjedése a századfordulóra tehető, s jelentős szerepet játszott ebben a táncélet polgárosodása, a tánciskolák hatása. A magyar nyelvterület nyugati részén a lassú csárdás szegényesebb formáját már szinte kizárólag ez a motívum alkotja. – Irod. Morvay Péter–Pesovár Ernő: Somogyi táncok (Bp., 1954); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).

Kétlépéses csárdás táncírása

Kétlépéses csárdás táncírása