kézből legeltetés

a közös legelők kiosztása után kialakult legeltetési mód. A szántóföldek közötti magánlegelőkön és tarlókon, a magánkaszálókon a szabadon járó kisebb csapat jószágot kézen járatják; az őrzője mindig arról áll, amerre a jószág kárt tehetne. A lovakat nyűgbe, béklyóba téve vagy 10–12 m hosszú pányvás kötéllel cövekhez kötve legeltetik. A sertés és tehén nyakába a mozgás gátlására koloncot kötnek.