Khin Antal (Vajka, 1884–Bp., 1973)

tanár, tudományos kutató. A bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán szerzett középiskolai tanári oklevelet (1908). Tanárként működött Znióváralján, Stubnyafürdőn, Somorján, Pozsonyban, Léván. Megszervezte a somorjai Csallóközi Múz.-ot. 1945-től Bp.-en élt, a Magyar Mezőgazdasági Múz. külső munkatársaként dolgozott. – A csallóközi népszokásokkal, művészettörténeti emlékekkel, regevilággal és a csallóközi halászélettel foglalkozó cikkei a pozsonyi Híradó c. lapban, a Szülőföldünk (Pozsony) évfolyamaiban, a Csallóközi Hírlap c. lapban és hazai szakfolyóiratokban jelentek meg. – Irod. Fogarassy László: K. A. (nekrológ, Irodalmi Szle, 1974).