kisharang

a → népies műtáncok jellegzetes motívuma, amelynek folklorizált változata a paraszttáncokban is gyakori. A kisharang lényegében a balett „pas de bourrée” formájával rokon. Egyik első rögzítője Kilányi Lajos volt, amikor Szőllősy-Szabó Lajos körtáncát leírta (1845). – Irod. Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Vályi Rózsi: A magyar balett történetéből (Bp., 1956); Pesovár Ferenc: Táncmesterek a szatmári falvakban (Tánctud. Tanulm., 1959–60, Bp., 1960).

Kisharang táncírása

Kisharang táncírása