kohézió

a szociálpszichológiában kidolgozott fogalom, amely a minden társadalmi csoportban megfigyelhető összetartozásérzést fejezi ki. Az összetartozás érzése megnyilvánul a csoport mint egész, valamint annak tagjai iránti lojalitásban, a csoport közös céljáért végzett munka, esetleg nehézségek vállalásában, a csoport fennmaradásáért végzett tevékenységben és a csoport védelmezésében, amikor azt támadás éri. A csoport kohézióját a csoport célja, mérete, szervezeti típusa, tagjainak összetétele, nagyobb társadalmi egységben elfoglalt helyzete, valamint tagjainak társulási, elismerési, biztonsági, tevékenységi stb. szükségletei határozzák meg, ennek megfelelően változó jelenség. A kohézió gyengülése úgy ismerhető fel, hogy a csoport nem vonz új tagokat, és a régi tagok elhagyják. A kohézió jelensége nemcsak kis társadalmi csoportokban, hanem a társadalom egészében is felismerhető, megnyilvánulásai a hazafiság érzése, nemzeti öntudat stb. – Irod. Cartwright, D.–Zander, A.: Group Dynamics (New York, 1960).