kontúrozás

1. cserépedényeken a díszítmény körvonalának barna → földfestékkel történő körülrajzolása. Az ezen belüli színezést → feketézésnek is nevezik, mint pl. Mezőtúron, ahol a kontúrozás férfimunka, a töltés pedig női munka. – 2. A kontúrozás ismert a hímzéseken is, bár ritka. Két változatát ismerjük. Az egyiknél azonos színű fonallal varrják körül a mintákat, tehát a pirosat pirossal (pl. a Szilágyság egyes vidékein). Ezzel érik el, hogy a mértani motívumok elvesztik merevségüket és közelednek a szabadrajzú munkákhoz. – A másik változatnál a hímzés színétől elütő színű fonallal kontúroznak, mint pl. a sárközi → bíborvégeken. Itt a fekete kontúr a zsúfolt piros–kék–zöld hímzés tagolására szolgál.