Kónyi János (18. sz. második fele)

író, fordító, strázsamester. Életéről keveset tudunk. Valószínűleg Tolna vagy Baranya megyéből származott. 1772-ben gróf Esterházy Antal gyalogezredében szolgált mint strázsamester. Két évtized alatt tizenhat könyve jelent meg. Német könyveket fordított magyarra ízes, népi nyelven. Forrásértékű anekdotagyűjteményt jelentetett meg. Átdolgozta a Zrinyiászt színes, krónikás stílusban. Széchényi Ferenc támogatásával magyar fordításban kiadta Tessedik Sámuel fő művét: A paraszt ember Magyar országban mitsoda és mi lehetne; egy jó rendbe szedett falunak rajzolatjával egyetemben (Pest, 1786). – F.m. A mindenkor nevető Democritus (anekdotagyűjtemény, I–II. Buda, 1782). – Irod. Simai Ödön: K. J. újításai (Magy. Nyelv, 1907); Lukács József: Adalékok K. J. életéhez (Irod. tört., 1943).