köntös

kabátféle felső ruha, amelynek – 1558-tól kezdődően – szűrposztó anyagáról is tudunk, de a források a szűr- és abaköntösök mellett gránát, karazsia, purgamál és bársony köntösöket is említenek. A köntös vándorszó, első előfordulása 1372 utánról maradt fenn. Keleti eredetű, de a magyar szó közvetlen forrása nem határozható meg. A leírások férfi- és női köntösöket említenek, de szabásukra a leírásokból nem következtethetünk.