körülkas

szekérkas, amely a → szekérderekat egészen körülfogja. Leginkább a könnyű kis → homokfutókat, → kocsikat látják el körülkassal. De körülkasnak mondják azt is, ha a → szekérre egymással szembefordítva két szekérkast tesznek fel; ezt az eljárást a Tiszántúlon összefordított kasnak nevezik és a terhet is ezzel mérik: pl. „két összefordított kassal lett ott tengeri”, azaz két, ilyen módon elszállítható mennyiség: két szekérrel lett.