kulturális biológia

a német etnológiában kialakított fogalom. 1. Leo Frobenius értelmezésében a kultúrák életének az emberi élet menetéhez hasonló tanulmányozása, → kulturális ciklus. – 2. Waltel Scheidt felfogásában az emberi alkalmazkodás tudománya, amely két részre oszlik: passzív alkalmazkodás tudománya (embertan) és aktív alkalmazkodás tudománya (kultúrtan). A kulturális biológia ebben az utóbbi értelemben megegyezik az angolszász → kulturális antropológiával. – Irod. Frobenius, L.: Paideuma. Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre (München, 1921); Scheidt, W.: System und Bibliographie der Kulturbiologie (Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg, 1932).