NEGYEDIK KÖTET
N–Szé


FŐSZERKESZTŐ
ORTUTAY GYULA

SZAKSZERKESZTŐK
BODROGI TIBOR, DIÓSZEGI VILMOS, FÉL EDIT, GUNDA BÉLA, KÓSA LÁSZLÓ, MARTIN GYÖRGY, ORTUTAY GYULA, PÓCS ÉVA, RAJECZKY BENJAMIN, TÁLASI ISTVÁN, VINCZE ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ
BUDAPEST

KÉSZÜLT AZ AKADÉMIAI KIADÓ LEXIKONSZERKESZTŐSÉGÉBEN AZ MTA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORT IRÁNYÍTÁSÁVAL