röpdal

több sorból, olykor több szakaszból álló, dallammal énekelt alkalmi vers. Politikai jellegű, társadalmi problémákról szól, közéleti személyiségeket támogat vagy éppen kicsúfol, de mindenképpen állásfoglalásra buzdít. Feltehetően a 19. sz.-ban alakult ki. Nemzetközileg ismert és elterjedt, legismertebb külföldi párhuzama az orosz csasztuska. A röpdalnál a kész szöveget általában ismert, kedvelt, főleg új stílusú népdal dallamával párosítják. A röpdal szövegét verselő emberek írják. Mo.-on nem vált a népköltészet részévé. Funkciója, szerepe a társadalmi harcokban jelentős, az agitáció egyik fő eszköze lehet. Az 1940-es évek végéről származik ez a röpdal: Itt van az új próbatétel | Nem akárkire szavaztok | Veres Péter pályamunkás | Tudja róla minden munkás | Talpforgató, sínszerelő | Legyen ő a képviselő stb. A röpdalból olykor egy-egy tömör, csattanós, jól megfogalmazott mondat kiválik és jelszóként önálló életet él. (→ még: jelszó, → rigmus) – Irod. Szokolov, J. M.: Ruszszkij folklor (Moszkva, 1941); Dégh Linda: Csasztuska és rigmus (Bp., 1952); Svedova, L.: A folklorisztika egyes problémáiról (Szovjet Néprajztudomány. 1954); Katona Imre–Simon Zoltán–Varga Imre: A rigmusköltészet (Bp., 1955); Dömötör Tekla–Katona Imre–Ortutay Gyula–Voigt Vilmos: A magyar népköltészet (Bp., 1969).