sarlópénz, kereszténypénz

a kevés vagy semmi terméssel nem rendelkező jobbágyok, parasztok, zsellérek fizették aratáskor a földesúrnak, a → kilenced, dézsma (→ dézsmálás) helyett.