sertéstized (lat. decima porcorum)

a disznólegeltetés után a földesúrnak járó, pénzben vagy természetben szedett adó. Két változata ismeretes: 1. Pázsittized. Tavasszal szedték, amikor a disznókat kihajtották a gyeplegelőre. – 2. Makktized. A földesúri erdőkben makkoltatott disznók után fizették a jobbágyok. Az „idegen”, más falubeli (→ extraneus) jobbágyok – általános gyakorlat szerint – mindig magasabb makkbért fizettek, mint a helybeliek. (→ még: dézsmálás) – Irod. Maksay Ferenc: Urbáriumok. XVI–XVII. század (Bp., 1959).