Solymosi Eszter

A múlt század végén Tiszaeszláron egy Solymosi Eszter nevű kislány eltűnt. Elterjesztették, hogy zsidó rituális gyilkosság áldozata lett. Ennek nyomán került sor 1883-ban a tiszaeszlári perre, amely a vérvád régebben is lappangó hiedelmét felfokozva Solymosi Eszter nevét országszerte ismertté tette. Szabolcs-Szatmár megyében szórványosan ma is él egy monda, amely szerint Solymosi Esztert vásárolni küldték a boltba, de elfogták és megölték, vérét pászkába sütötték. A monda több változatában kontaminálódott a befalazás motívumával, eszerint Solymosi Esztert az épülő zsidó templomba falazták be. A minden alapot nélkülöző koholmányt a két világháború között antiszemita uszítás céljaira is felhasználták. – Irod. Eötvös Károly: A nagy per, mely ezeréve folyik s még nincs vége (Bp., 1904).