süv,

sógor. Erdélyben és Kalocsa környékén volt használatos rokonsági terminológia.