obligáció, jobbágy-kötelezvény, reverzális

általában valamely kötelezettség elismeréséről kiállított okirat. Több fajtája ismeretes, pl. örökösödési, házasságkötési stb. nyilatkozat. Egyik legfontosabb változata az egyénileg vagy kollektíven valamely birtokon megtelepedett jobbágyok (rendszerint menekültek, szökevények, telepesek stb.) kötelezvénye, amelyben alávetik magukat új uruknak. A → jövevények ilyen módon – saját elhatározásból vagy a földesúr nyomására – lemondtak, ha volt, költözési szabadságukról, magukat → örökös jobbágyságra adták. E jogi aktust nevezi a szakirodalom hitlevélrendszernek, az okiratot hitlevélnek, obligációs levélnek, lekötelező levélnek, reverzálisnak. Az elszökött, de urához visszatért jobbágy is reverzálisban kötelezte magát örök hűségre, a kirótt szolgáltatások teljesítésére. (→ még: jobbágyköltözés) – Irod. Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556–1767 (Bp., 1969).