szeg

1. néhány házból álló kis település göcseji neve. Az Őrségben → szernek nevezik. A kifejezés különbözősége némi településrendbeli különbségekre is utal, amely elsősorban a dombháti házsorok irányában, ill. a völgyhöz való viszonyában nyilvánul meg. Lényegét tekintve azonban a szeg is ugyanolyan település mint a szer. (→ még: szeres település, → törpefalu) – 2. Falurész név. – Irod. Takács Lajos: Az irtásos gazdálkodás néhány jellegzetessége a göcseji szegekben (Ethn., 1964); Müller Róbert: Régészeti terepbejárások a göcseji szegek vidékén és településtörténeti tanulságaik (Zalaegerszeg, 1971).