Szent Péter Isten szeretne lenni

Krisztus elveszi a kedvét tőle: tréfás → legendameséink egyik csoportja. Idetartozó legendáink: 1. Szent Péter Isten szeretne lenni bár egy napra. Krisztus megengedi neki. Egy szegény ember kihajtja közelükbe a tehenét, s őrizetét Istenre bízza. Péter egész nap a tehén után futkos (AaTh 774D, H 774, BN 779 XII*). – 2. Szent Péter embert teremt. Fordítva teszi fel a fejét „Jó lesz kötelesnek!” (AaTh 774A, H 771, BN 779 III*); – 3. Szent Péter legyet teremt. Azóta van légy (BN 779 XII*2; MNK 774*). – 4. Szent Péter Isten szeretne lenni, hogy megjutalmazza a jókat és megbüntesse a gonoszokat. Megcsípi egy méh. Péter el akarja pusztítani az egész rajt. Krisztus rámutat tettének tanulságára (AaTh 774K, H 774A, BN 779 XIII*). Ebben a legendacsoportban keverednek a középkori keleti egyházhoz kapcsolódó tréfás Péter-legendák a → dualisztikus eredetmagyarázó mondákkal (az ördög lovat, szúnyogot stb. teremt). A felsorolt legendák közül nálunk, de Európa-szerte is a legnépszerűbb az, amelyben Péter mint Isten egész nap tehenet őriz, a másik háromnak ír, katalán, olasz, horvát, szlovén és magyar változatai ismeretesek. A magyar változatok – a témára irányuló gyűjtés hiánya következtében – szórványosak, de országos elterjedésűek. – Irod. Arany László–Gyulai Pál: Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből (MNGy, I., Pest, 1872); Kálmány Lajos hagyatéka (Kézirat a Néprajzi Múz. Ethnológiai Adattárában); Dänhardt, O.: Natursagen (I–IV., Leipzig–Berlin, 1909–12); Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok (I–III., Pécs, 1940); Berze Nagy János: Magyar Népmesetípusok (I–II., Pécs, 1957).