pajtasoros szalagtelkes falu, keresztcsűrös falu

az → útifalu egyik formája, amelynél az utcával párhuzamosan álló csűrök vagy pajták az udvarok alján zárt láncolatot alkotnak. A telkek keskenysége miatt a csűrök összeérnek. Várfalszerűen kerítik a lakóházak és gazdasági udvarok két sorát. A pajtasoros szalagtelkes faluba csak a tengelyén végigfutó utca végein lehet bemenni. Másfelől a csűrsor idegenek számára megakadályozza a faluba való bejutást. A pajtasoros szalagtelkes falu Mo.-on német és magyar falvakban egyaránt előfordul. Legszebb példái a Dunántúlon láthatók. (→ még: szalagtelkes falu) – Irod. Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld írásban és képekben (I–II., Bp., 1928–32); Mendöl Tibor: Általános településföldrajz (Bp., 1963).

Pajtasoros szalagtelkes falu (Márkó, Veszprém m., 1920-as évek)

Pajtasoros szalagtelkes falu (Márkó, Veszprém m., 1920-as évek)