paptánc

1. lakodalom alkalmával az egyházi esketést követő tánc; rendszerint a templom előtti téren, paplak udvarán, templomkertben járja a násznép (→ lakodalmi táncok). Néha körtánc, leginkább azonban csárdás. Korábban az Alföldön is ismerték, az utóbbi évtizedekben azonban gyakorlata vagy emléke inkább az északi területeken maradt fenn. – 2. Felsőtárkányban a paptánc a farsangosok tánca a templomkertben, a farsangi ünnepi istentisztelet után. – Irod. Lakodalom (A Magyar Népzene Tára, III., A., Bp., 1955–56); Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958).