patak menti falu

sorfaluk különböző változatainak az az esete, amikor a települést alkotó egységek rendjét egy vízmeder határozza meg. A patak menti faluk a belsőség és határ rendje szerint lehetnek → szalagtelkes falu vagy → erdőtelkes falu formájúak. A telkek – aszerint, hogy a patak milyen széles völgytalpban folyik, ill. a völgyoldal milyen meredek – a patak egyik vagy mindkét oldalán sorakoznak. A házak a telkek patak felőli végén épülnek, rendszerint a patak ármentes teraszán. Nem tekinthetjük patak menti falunak azokat a síksági településeket, amelyeken ugyan patak folyik keresztül, de a telkek nem a patak mentén sorakoznak, hanem halmazos rendetlenséggel helyezkednek el.